menu
EN | CZ

Beránek & Mazanec DRIVEN TO WIN

PŘEDSTAVENÍ KANCELÁŘE

„Těší nás, že Vám, našim klientům, můžeme nabídnout profesionální právní služby s důrazem na individuální přístup. Poskytování právních služeb s vysokou teoretickou odborností, pečlivostí a důrazem na ochranu všech oprávněných zájmů našich klientů je pro nás samozřejmostí. Vážíme si důvěry projevené našimi klienty a vzájemné vztahy budujeme s důrazem na všestranné pochopení jejich potřeb, což vede k dlouhodobé a úspěšné spolupráci.

Díky možnosti poskytovat právní služby v několika světových jazycích se naše kancelář stala vyhledávanou při řešení právních záležitostí s mezinárodním přesahem.

Vedle právního poradenství v tradičních oblastech práva nabízíme našim klientům unikátní znalost problematiky v oblasti klinického hodnocení léčiv. S ohledem na trvalou a úzkou spolupráci s notáři, daňovými poradci, insolvenčními správci, soudními exekutory a znalci jsme schopni našim klientům rychle a efektivně zajistit komplexní právní servis.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete obrátit právě na naší advokátní kancelář.“

motto

Mgr. PETR BERÁNEK, advokát

petr@beranekmazanec.cz
+420 776 844 728

SPECIALIZACE

právo nemovitostí
občanské právo
obchodní právo
sporná agenda
trestní právo

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze

PRAXE

Exekutorský úřad
pro Prahu 10
Havel, Holásek & Partners
Vlastní praxe

JAZYKY

český, slovenský,
anglický

 

JUDr. DAVID MAZANEC, advokát

david@beranekmazanec.cz
+420 605 509 428

SPECIALIZACE

zdravotnické právo
bankovní právo
sporná agenda
občanské právo
obchodní právo

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze

PRAXE

AK Bánský a Partneři
Komerční banka
AK Mgr. Petr Beránek

JAZYKY

český, anglický,
znakový

PRO VÁS

PRÁVO

PHARM-OLAM INTERNATIONAL s.r.o.

Advokátní kancelář BERÁNEK & MAZANEC poskytuje naší společnosti právní poradenství v oblasti realizací klinických studií, s důrazem na kontraktační procesy.

V důsledku naprosto profesionálního přístupu členů týmu advokátní kanceláře BERÁNEK & MAZANEC je fungování naší společnosti mnohem efektivnější a bezpečnější.

Na vzájemné spolupráci s advokátní kanceláří BERÁNEK & MAZANEC si nejvíce ceníme perfektní znalosti problematiky klinických studií, absolutní spolehlivosti, individuálního přístupu, bezproblémové komunikace a vynikající jazykové vybavenosti.

 

Martina Hanousková,
Clinical Operations/Country Manager Czech Republic & Slovakia

KNUPP GALLERY PRAGUE - LOS ANGELES

Advokátní kancelář BERÁNEK & MAZANEC nám poskytuje dlouhodobě kvalitní právní služby, a to zejména v oblasti obchodních závazkových vztahů.

Se vzájemnou spoluprací s advokátní kanceláří BERÁNEK & MAZANEC a kvalitou poskytovaných služeb jsme velice spokojeni. Nejvíce pak oceňujeme vstřícný, individuální přístup a schopnost vždy nalézt za každé situace to nejlepší možné řešení daného problému.

 

Ing. Aleš Knupp,
majitel galerie

SLUNEČNÉ TERASY s. r. o.

V rámci své podnikatelské činnosti se společnost Slunečné terasy s.r.o., zabývá zejména developerskými projekty a s tím souvisejícími inženýrskými činnostmi ve výstavbě.

Bez dobře fungujícího právního poradenství si lze naše podnikání jen stěží představit. Advokátní kancelář BERÁNEK & MAZANEC poskytuje naší společnosti komplexní právní služby související s nemovitostními transakcemi, zastupováním v soudních a správních řízeních.

Mezi hlavní přednosti advokátní kanceláře BERÁNEK & MAZANEC patří vedle vysoké odbornosti především rychlost, časová flexibilita, osobní přístup a naprostá spolehlivost.

 

Ing. Zbyněk Šoulák,
developer, majitel a jednatel společnosti

KONTAKT

Mgr. PETR BERÁNEK, advokát
petr@beranekmazanec.cz
+420 776 844 728

JUDr. DAVID MAZANEC, advokát
david@beranekmazanec.cz
+420 605 509 428

BERÁNEK & MAZANEC, advokátní kancelář

office@beranekmazanec.cz
www.beranekmazanec.cz

2016 Beránek & Mazanec, advokátní kancelář
Designed by Creative Laboratories Worldwide s. r. o.